Chơi vợ Thuộc hạ – Truyện Người Lớn Cổ Trang 18+

Phong, với nhiều thành tích vẽ vang, được Quan Tri Huyện bổ đi cai quản đội lính tuần phòng của tổng Bình Thạnh đã được tròn một năm nay. Phong đã có vợ và 3 con, đứa lớn nhất cũng gần mười tuổi. Đến nay Phong vẫn chưa đem được vợ con, đang ở quê…