Sức Khỏe Tình Dục

Tên kĩ thuật y tế: Xét nghiệm dấu ấn miễn dịch bề mặt tế bào (xét nghiệm đếm tế bào lympho T-CD4, xét nghiệm đếm tế bào dòng, xét nghiệm chất chỉ điểm tế bào lympho T trong AIDS, xét nghiệm tỉ lệ CD4/CD8) Bộ phận cơ thể/Mẫu thử: Máu Tìm hiểu chung Xét nghiệm […]

Dấu ấn miễn dịch bề mặt tế bào

Tên kĩ thuật y tế: Xét nghiệm dấu ấn miễn dịch bề mặt tế bào (xét nghiệm đếm tế bào lympho T-CD4, xét nghiệm đếm tế bào dòng, xét nghiệm chất chỉ điểm tế...

Tên kỹ thuật y tế: Đếm tế bào CD4+ Bộ phận cơ thể/mẫu thử: Máu Tìm hiểu chung Đếm tế bào CD4+ là gì? Đếm tế bào CD4+ là xét nghiệm máu để xác định hệ miễn dịch có còn hoạt động tốt ở những người bị mắc bệnh nhiễm gây suy giảm miễn dịch […]

Đếm tế bào CD4+

Tên kỹ thuật y tế: Đếm tế bào CD4+ Bộ phận cơ thể/mẫu thử: Máu Tìm hiểu chung Đếm tế bào CD4+ là gì? Đếm tế bào CD4+ là xét nghiệm máu để...

Được phát hiện vào đầu những năm 1980, HIV đã nhanh chóng trở thành một trong những “căn bệnh của thế kỷ” và đi vào tâm thức của mỗi người như một loại bệnh đáng sợ. Chúng ta cần những hiểu biết cơ bản về khái niệm, những triệu chứng nhiễm HIV và hậu quả […]

Triệu chứng nhiễm HIV qua 3 giai đoạn

Được phát hiện vào đầu những năm 1980, HIV đã nhanh chóng trở thành một trong những “căn bệnh của thế kỷ” và đi vào tâm thức của mỗi người như một loại bệnh...

Tên kỹ thuật y tế: Sinh thiết mụn cóc sinh dục (Human Papilomavirus) Bộ phận cơ thể/mẫu thử: Mô bất thường của mụn cóc Tìm hiểu chung Sinh thiết mụn cóc sinh dục là gì? Bác sĩ sẽ lấy một mẫu thử, hay một mẫu sinh thiết của mô bất thường. Hầu hết mụn cóc […]

Sinh thiết mụn cóc sinh dục

Tên kỹ thuật y tế: Sinh thiết mụn cóc sinh dục (Human Papilomavirus) Bộ phận cơ thể/mẫu thử: Mô bất thường của mụn cóc Tìm hiểu chung Sinh thiết mụn cóc sinh dục...