Sex giúp bạn giảm căng thẳng

Đại
học Princeton (Mỹ) vừa tiến hành nghiên cứu tác động của sinh hoạt tình
dục đối với chuột. Họ cho một nhóm chuột đực tiếp cận các con cái một
lần/ ngày và một nhóm khác chỉ được tiếp xúc một lần/ 2 tuần.

 

 
Đồng thời, họ kiểm tra nồng độ chất glucocorticoid, một loại
hoocmon gây nên trạng thái căng thẳng, trong máu chuột. Kết quả thí
nghiệm chứng tỏ, nồng độ glucocorticoid trong máu của những con đực được
làm “chuyện ấy” với chuột cái một lần trong hai tuần lớn hơn nồng độ
glucocorticoid ở nhóm chuột được làm “chuyện ấy” hàng ngày.

Điều đó chứng tỏ, “chuyện ấy”có tác dụng giảm mức độ căng thẳng của
chuột trong cuộc sống. Chuột là loài vật có đặc điểm sinh lý giống
người.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments