Nghệ Thuật Yêu

Tôi cũng là người đàn ông bị vợ ly hôn vì nhậu nhẹt, ngày ấy tôi cho rằng đó là công việc cần phải giao tiếp, không có các cuộc nhậu ấy tôi sẽ không ký được hợp đồng. Vợ tôi là người có học, là giảng viên đại học. Cô ấy là một phụ […] Mất tất cả khi chung sống với bồ

Tôi cũng là người đàn ông bị vợ ly hôn vì nhậu nhẹt, ngày ấy tôi cho rằng đó là công việc cần phải giao tiếp, không có các cuộc nhậu ấy tôi sẽ không...