Nghệ Thuật Yêu

Con gái của mẹ! Mẹ không muốn buông lời trách cứ con, cũng không muốn nói với con những từ quá gay gắt. Bởi mẹ chỉ mắng con vài câu nữa thôi, có thể con sẽ tuyệt vọng và nghĩ quẩn. Nhưng mẹ đau lòng lắm con có biết không? Khi biết con say đắm […] Con ơi, đừng yêu người có vợ

Con gái của mẹ! Mẹ không muốn buông lời trách cứ con, cũng không muốn nói với con những từ quá gay gắt. Bởi mẹ chỉ mắng con vài câu nữa thôi, có thể con...